ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี2564

การทดสอบความรู้ Pre-Test ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านรอบที่ 1 ผู้แทนประเทศไทยแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 IJSO 2022

รับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ได้รับรางวัลชนะเลิศ วงดนตรีสากล โครงการ “The Next Gen Z Edutainment High School Music Challenge Festival 2022”

ยื่นความจำนงต่อ ม.4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สำหรับนักเรียน ม.3 เดิม (โควตา)

แนะนำแผนการเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

Pre-Test โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ปีการศึกษา 2565

ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)