มอบตัวห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(รอบ3) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ปีการศึกษา 2563

ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่ 3

ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ เรื่องการรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

ประกาศ เรื่องการรับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ โครงการห้องเรียน MEP ปีการศึกษา 2563

ประกาศ เรื่องการรับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ โครงการห้องเรียน IEP ปีการศึกษา 2563