ประกาศ ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET

ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ

ประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกครูชาวต่างชาติโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ห้องเรียน IEP ปีการศึกษา 2563

ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ

มอบตัวห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(รอบ3) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ปีการศึกษา 2563

ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่ 3

ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ เรื่องการรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563