กิจกรรมทดลองสอบ( Pre-test) 2566

ประชุมแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2565

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา2565

พิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาสีภายใน DSR GAMES

เตรียมความพร้อมในการสอบ TGAT

ผลการสอบเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

ต้อนรับผู้อำนวยการ นายธงชัย อินทรพาณิชย์

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษ และครูชาวต่างชาติโครงการห้องเรียน regular