ข้อปฏิบัติการเข้าสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานตัวความสามารถพิเศษ ม.4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ปีการศึกษา 2566

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ ประเภทความสามารถพิเศษ

รายงานตัวความสามารถพิเศษ ม.1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ปีการศึกษา 2566

ประกาศ ผลการสอบเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

รายงานตัวห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

ประกาศผลสอบประเภทห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

แจ้งความจำนง เข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศคะแนนสอบ PRE-TEST ประเภท ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GIFTED) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศคะแนนสอบ PRE-TEST ประเภท ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GIFTED) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566