ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

“เหรียญทองเล่าข่าวภาษาญี่ปุ่น” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2

กิจกรรมเสียงตามสาม “Morning DJS”

เลือกตั้งประธานคณะสี ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565

การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

พิธีประดับเข็มตราโรงเรียน

ประกาศผลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (จบการศึกษาวันที่ 26 พฤษภาคม 2565)