ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

แนะนำแผนการเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัครการทดสอบความรู้สำหรับนักเรียน(Pre-Test)ม.1 และ ม.4

ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

ท.ศ.ร. ร่วมใจทำความสะอาดต้านโควิด-19

สถิตินักเรียนเข้าโฮมรูม(Homeroom)

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า มอบทุนการศึกษาแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

นายพิทักษ์ เอ็นดู ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางอนงนาฏ ชูนันท์ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวรัตนมณี แสงอรุณเยี่ยมนักเรียนประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้จัดการอุทยานการเรียนรู้ และตำแหน่งพนักงานขับรถ

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ online ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019