ประกาศ ขออนุญาติให้นักเรียนตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK)

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนและครูประจำวิชาในการสอบแก้ตัวออนไลน์

มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

แจ้งกำหนดการฉีดไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2

แนวทางและแนวปฏิบัติในการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ภาระงานชิ้นงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และช่องทางการติดต่อในการสอบแก้ตัว

รหัสชั้นเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ โครงการห้องเรียน MEP IEP