ประกาศผลการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรและผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร

รหัสเข้า Home Room ในgoogle classroomและกลุ่มไลน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

บัญชีรายชื่อนักเรียน ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไขวันที่ 25 มิ.ย. 2563)

ประกาศ เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563

มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid-19) งานโภชนาการ

มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ 2019(COVID-19)