ประกาศผลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 (จบการศึกษาวันที่ 11 พ.ค. 65)

แผนผังการจราจรโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน “ลูกแม่รำเพย 2565”

รายชื่อนักเรียน เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

ประกาศผลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3,6 ปีการศึกษา 2564 (จบการศึกษา 12 เม.ย.65)

มอบตัว เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

มอบตัว เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป ปี 2565

QR Code ชำระค่าบำรุงการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

QR Code ชำระค่าบำรุงการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565