รางวัลชนะเลิศ กีฬาฟันดาบ

การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ปีการศึกษา 2566

น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระใบฎีกาชัยพร อาจารสุโภ

ประชุมผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2566

รางวัลเหรียญเงินเทเบิลเทนนิส รายการ SEA YOUTH BRUNEI 2023 เยาวชนอาเซียนประเทศบูรไน

รางวัลหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนและประธานคณะสี ประจำปีการศึกษา 2566

ประชุมครู

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566