กองลูกเสือ-เนตรนารี เทพศิรินทร์ร่มเกล้า คว้าชัยระเบียบแถวและสวนสนาม

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อนักเรียนจบการศึกษา รอบที่2 (วันที่ 30 พฤษภาคม 2561)

ประกาศเกียรติคุณ นายสถิระ จันทรกุลชัย

เทพฯร่มเกล้าจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีความสนใจด้านการแสดง

ประกาศรายชื่อนักเรียนจบการศึกษา รอบ2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2560

ท.ศ.ร. จัดอบรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รอบ 2) โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า