รับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่2/2564 แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. – 4 มี.ค. 65

ได้รับรางวัลชนะเลิศ วงดนตรีสากล โครงการ “The Next Gen Z Edutainment High School Music Challenge Festival 2022”

ประกาศ เรื่อง ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ เรื่อง ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ เรื่องปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 11-24 กุมภาพันธ์ 2564

ยื่นความจำนงต่อ ม.4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สำหรับนักเรียน ม.3 เดิม (โควตา)

แนะนำแผนการเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

Pre-Test โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ปีการศึกษา 2565

ประกาศเรื่องปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17-28 มกราคม พ.ศ. 2565