การดำเนินการชำระค่าบำรุงการศึกษาและเงินค่าอุปกรณ์การเรียน

ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

ประกาศเลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1,3และ6

ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(covid-19)

รับสมัคร การประกวดการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาญี่ปุ่น

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตลาดกระบัง ตรวจเยี่ยมและแก้ไขปัญหาพื้นน้ำท่วมขัง

ประกาศ เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า