ประกาศรับสมัครครูอัตรจ้างชาวจีน โครงการห้องเรียนภาษาจีน ปีการศึกษา 2563

ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2563

แจ้งความจำนง เข้าต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ , MEP

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เรื่องการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ

ผลสอบPre-test ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ผลสอบPre-test ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ประกาศคะแนนสอบ Pre-test ห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา 2563

ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการและส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชา และการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562