ตารางกำหนดการหลังสอบปลายภาค 2-2560

เปลี่ยนแปลงวันประกาศผลสอบปลายภาค 2/2560 ม.1-5

ข้อสอบพร้อมเฉลย Pre O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 5 วิชา

ประกาศผลสอบ Pre O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศผลการสอบ Pre-Test ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับสมัคร Pre-Test ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2561

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา2561

กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561

ชุมนุมลูกเสือสิบเทพศิรินทร์ครั้งที่18