กำหนดการรับสมัคร Pre-Test ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2561

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา2561

กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561

ชุมนุมลูกเสือสิบเทพศิรินทร์ครั้งที่18

อยุธยา พลิกอดีต มุมมองใหม่

แนวคิดใหม่ประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อินเตอร์แรคท์ ท.ศ.ร.

ครูรับรางวัล ” ครูดีไม่มีอบายมุข”

แนะแนวน้องต่อ ม.1 15/1/2561