คู่มือการสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา2563

รายงานตัวห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(รอบ2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ปีการศึกษา 2563

รายงานตัวห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(รอบ2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ปีการศึกษา 2563

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่ 2

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่ 2

สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ปีการศึกษา 2563

สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ปีการศึกษา 2563

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (รอบ 2) ม.1 , ม.4 และปฏิทินการรับนักเรียน กำหนดการสอบ ข้อปฏิบัติการสอบ