ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

กิจกรรมพัฒนาศึกยภาพนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC : Youth Counselor) รุ่นที่1

เปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด

ชนะเลิศระเบียบแถวระดับประเทศ

ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จำหน่ายคูปอง โรงเรียนเทพศินรินทร์ร่มเกล้า

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุด

พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562