ประกาศรายชื่อและขั้นตอนการมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อและขั้นตอนการมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน เปิดบริการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป

รายงานตัวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา ประเภทห้องเรียนทั่วไป ม.4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประกาศผลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6 รอบ2 ปีการศึกษา 2564

ยื่นความจำนงจัดสรรที่เรียน รอบ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

รายงานตัวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา ประเภทห้องเรียนทั่วไป ม.1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป