รายชื่อนักเรียน ทัศนศึกษา ณ โรงละครสยามนิรมิต กรุงเทพมหานคร

ผลการทดสอบวัดความรู้(Pre-Test) ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(Gifted) ม.4

ผลการทดสอบวัดความรู้(Pre-Test) ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(Gifted) ม.1

Regarding the Recruitment of Foreign Teachers, Chinese Program

Regarding the Recruitment of Foreign Teachers, Japanese Program

Regarding the Recruitment of Foreign Teachers,Regular English Program

Regarding the Recruitment of Foreign Teachers, Intensive English Program

Regarding the Recruitment of Foreign Teachers,Mini English Program

ผลการทดสอบวัดความรู้(Pre-Test)ประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562