รายงานตัวระบบออนไลน์ ประเภทความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายละเอียดแผนการเรียนห้องเรียนทั่วไป พร้อมค่าบำรุงการศึกษา ม.1

ประกาศข้อปฏิบัติการเข้าสอบ รายชื่อผู้เข้าสอบ และแผนผังที่นั่งสอบนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิริทร์ร่มเกล้า ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ปีการศึกษา 2564 ประเภทความสามารถพิเศษ

รายงานตัวประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) รอบที่ 2

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับม.4 ปีการศึกษา 2564 รอบ 2 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับม.1 ปีการศึกษา 2564 รอบ 2 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

กำหนดการรับหนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ แผนผังที่นั่งสอบ ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ และข้อปฏิบัติในการประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ห้องเรียนพิเศษ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564