แข่งขันทักษะภาษาจีนคว้ารางวัล

ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี2561

ผู้ปกครองเครือข่ายร่วมพัฒนาเทพฯร่มเกล้า

อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC พัฒนาการเรียนการสอน

กองลูกเสือ-เนตรนารี เทพศิรินทร์ร่มเกล้า คว้าชัยระเบียบแถวและสวนสนาม

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อนักเรียนจบการศึกษา รอบที่2 (วันที่ 30 พฤษภาคม 2561)

ประกาศเกียรติคุณ นายสถิระ จันทรกุลชัย

เทพฯร่มเกล้าจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา