ประกาศแนวทางการดำเนินการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ประกาศเปลี่ยนแปลงการประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การทดสอบความรู้ (Pre-test) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ประกาศ การเลื่อนกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรและพิธีปัจฉิมจบการศึกษา ปีการศึกษา2562

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ โครงการห้องเรียน REGULAR ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครครูอัตรจ้างชาวต่างชาติ โครงการห้องเรียน MEP ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ โครงการห้องเรียน IEP ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครครูอัตรจ้างชาวจีน โครงการห้องเรียนภาษาจีน ปีการศึกษา 2563

ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2563