นักเรียนที่มีความประสงค์จะชำระค่าบำรุงการศึกษา

ประกาศ รับสมัครนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.4 (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2565

ขั้นตอนการรายงานตัว และมอบตัว ม.1 ,ม.4 ปีการศึกษา 2565

รายงานตัวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา ประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ

ข้อปฏิบัติการเข้าสอบและแผนที่นั่งสอบ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

รายงานตัว ประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา2565 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ประเภทห้องเรียนพิเศษ