ที่อยู่โรงเรียน

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เลขที่ 2 ซอย ไอซีดี 8 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์ 0 2737 8920

โทรสาร 0 2360 9287

การเดินทาง

ข้อมูลเพิ่มเติม