สอบปลายภาค ภาคเรียนที่2/2561

25 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 1 มีนาคม 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ค่ายลูกเสือ ม.3

15 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2562

ค่ายลูกเสือ ม.2

8 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2562

ค่ายลูกเสือ ม.1

24 มกราคม 2562 ถึง 26 มกราคม 2562

งานปีใหม่ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

28 ธันวาคม 2561 ถึง 28 ธันวาคม 2561

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561

24 ธันวาคม 2561 ถึง 28 ธันวาคม 2561

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

กิจกรรมติว PAT 7.4 จีน

16 ธันวาคม 2561 ถึง 16 ธันวาคม 2561

่ค่ายภาษาไทย

8 ธันวาคม 2561 ถึง 9 ธันวาคม 2561

ค่ายมนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์

8 ธันวาคม 2561 ถึง 9 ธันวาคม 2561

จังหวัดเพชรบุรี

ค่ายคณิตศาสตร์

25 พฤศจิกายน 2561 ถึง 26 พฤศจิกายน 2561