ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นม.3,6 ที่จบการศึกษา

25 มีนาคม 2562 ถึง 25 มีนาคม 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ทุกระดับชั้น

18 มีนาคม 2562 ถึง 21 มีนาคม 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประกาศผลสอบภาคเรียนที่2/2561

8 มีนาคม 2562 ถึง 8 มีนาคม 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

สอบแก้ตัวครั้งที่1 ระดับชั้นม.1,2,3,4,5

8 มีนาคม 2562 ถึง 14 มีนาคม 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

28 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 14 มีนาคม 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 (ชาย) ประจำปีการศึกษา 2561

25 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2562

ณ เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี

ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (ชาย) ประจำปีการศึกษา 2561

23 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2562

ณ เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่2/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

11 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

    class='wp-pagenavi' role='navigation'>
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2