เรียนซ้ำ(แก้ไขผลการเรียน)รอบพิเศษ สำหรับนักเรียนปีการศึกษา 2566

22 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

การตัดสินผลการเรียนปลายภาคเรียน(สอบปลายภาค)

11 กันยายน 2566 ถึง 15 กันยายน 2566

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

การประเมินผลระหว่างภาคเรียน(สอบกลางภาค)

17 กรกฎาคม 2566 ถึง 21 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

เปิดภาคเรียนที่ 1/2566

16 พฤษภาคม 2566

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา2566 ม.4 เวลา07.30-16.30น.

25 เมษายน 2566 ถึง 25 เมษายน 2566

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา2566 ม.1 เวลา07.30-16.30น.

24 เมษายน 2566 ถึง 24 เมษายน 2566

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2566 ม.6 เวลา13.00น.-16.30น.

9 พฤษภาคม 2566 ถึง 9 พฤษภาคม 2566

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2566 ม.3 เวลา07.30น.-12.00น.

9 พฤษภาคม 2566 ถึง 9 พฤษภาคม 2566

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2566 ม.5 เวลา13.00น.-16.30น.

8 พฤษภาคม 2566 ถึง 8 พฤษภาคม 2566

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2566 ม.2 เวลา07.30น.-12.00น.

8 พฤษภาคม 2566 ถึง 8 พฤษภาคม 2566

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

    class='wp-pagenavi' role='navigation'>
  • Page 1 of 9
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • Last »