ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่1/2565

7 ตุลาคม 2565 ถึง 7 ตุลาคม 2565

สอบปลายภาคเรียนที่1/2565

19 กันยายน 2565 ถึง 23 กันยายน 2565

สัปดาห์คณิตศาสตร์

5 กันยายน 2565 ถึง 9 กันยายน 2565

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

15 สิงหาคม 2565 ถึง 19 สิงหาคม 2565

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่1/2565

21 กรกฎาคม 2565 ถึง 27 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

เรียนซ้ำ ม.2,ม.3,ม.5,ม.6

6 มิถุนายน 2565 ถึง 24 มิถุนายน 2565

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ม.3 รับอกสารจบการศึกษา

30 มีนาคม 2565 ถึง 30 มีนาคม 2565

    class='wp-pagenavi' role='navigation'>
  • Page 1 of 7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • Last »