สอบปลายภาค ภาคเรียนที่2/2561

21 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ค่ายลูกเสือ ม.3

15 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2562

ค่ายลูกเสือ ม.2

4 มีนาคม 2562 ถึง 6 มีนาคม 2562

ค่ายลูกเสือ ม.1

8 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2562

งานปีใหม่ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

22 ธันวาคม 2561 ถึง 23 ธันวาคม 2561

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561

17 ธันวาคม 2561 ถึง 21 ธันวาคม 2561

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

กิจกรรมติว PAT 7.4 จีน

16 ธันวาคม 2561 ถึง 16 ธันวาคม 2561

่ค่ายภาษาไทย

8 ธันวาคม 2561 ถึง 9 ธันวาคม 2561

ค่ายมนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์

8 ธันวาคม 2561 ถึง 9 ธันวาคม 2561

จังหวัดเพชรบุรี

ค่ายคณิตศาสตร์

24 พฤศจิกายน 2561 ถึง 25 พฤศจิกายน 2561

    class='wp-pagenavi' role='navigation'>
  • Page 1 of 8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • Last »