กิจกรรมวันตรุษจีน

8 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2561

รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3 (ชาย)

20 มกราคม 2561 ถึง 24 มกราคม 2561

ณ เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี

กิจกรรมค่าย IEP English Camp

5 มีนาคม 2561 ถึง 7 มีนาคม 2561

สอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

3 เมษายน 2561 ถึง 4 มีนาคม 2561

ค่ายลูกเสือ ม.2

1 มีนาคม 2561 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2561

จังหวัดสระบุรี