สอบกลางภาค ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563

31 สิงหาคม 2563 ถึง 3 กันยายน 2563

โรงเรียนเทพศิรทร์ร่มเกล้า

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

23 สิงหาคม 2563 ถึง 23 สิงหาคม 2563

โรงเรียนเทพศิรทร์ร่มเกล้า

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

23 สิงหาคม 2563 ถึง 23 สิงหาคม 2563

โรงเรียนเทพศิรทร์ร่มเกล้า

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

16 สิงหาคม 2563 ถึง 16 สิงหาคม 2563

โรงเรียนเทพศิรทร์ร่มเกล้า

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

16 สิงหาคม 2563 ถึง 16 สิงหาคม 2563

โรงเรียนเทพศิรทร์ร่มเกล้า

สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2

3 สิงหาคม 2563 ถึง 14 สิงหาคม 2563

โรงเรียนเทพศิรทร์ร่มเกล้า

สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1

20 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

โรงเรียนเทพศิรทร์ร่มเกล้า

สอบปลายภาคชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 2/2562

24 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนเทพศิรินท์ร่มเกล้า

สอบปลายภาคชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2562

12 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนเทพศิรินท์ร่มเกล้า

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-Net

29 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 1 มีนาคม 2563

    class='wp-pagenavi' role='navigation'>
  • Page 1 of 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5