ฉีดวัคซีนไฟเซฮร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6

17 พฤศจิกายน 2564 ถึง 17 พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

เรียนซ้ำทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่1/2562-ภาคเรียนที่1/2564

10 มกราคม 2565

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

สอบแก้ตัวรอบรอบปกติครั้งที่ 2 ทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่1/2564

15 ธันวาคม 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

สอบแก้ตัวรอบรอบปกติครั้งที่ 1 ทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่1/2564

15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

สอบแก้ตัวรอบพิเศษเฉพาะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 ทุกภาคเรียน

1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 10 พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

เรียนซ้ำ

28 ธันวาคม 2563 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2564

โรงเรียนเทพศิรินท์ร่มเกล้า

สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2

10 ธันวาคม 2563 ถึง 16 ธันวาคม 2563

โรงเรียนเทพศิรินท์ร่มเกล้า

สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1

2 ธันวาคม 2563 ถึง 8 ธันวาคม 2563

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563

31 สิงหาคม 2563 ถึง 3 กันยายน 2563

โรงเรียนเทพศิรทร์ร่มเกล้า

    class='wp-pagenavi' role='navigation'>
  • Page 1 of 6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • Last »