เรียนซ้ำ

28 ธันวาคม 2563 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2564

โรงเรียนเทพศิรินท์ร่มเกล้า

สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2

10 ธันวาคม 2563 ถึง 16 ธันวาคม 2563

โรงเรียนเทพศิรินท์ร่มเกล้า

สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1

2 ธันวาคม 2563 ถึง 8 ธันวาคม 2563

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563

31 สิงหาคม 2563 ถึง 3 กันยายน 2563

โรงเรียนเทพศิรทร์ร่มเกล้า

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

23 สิงหาคม 2563 ถึง 23 สิงหาคม 2563

โรงเรียนเทพศิรทร์ร่มเกล้า

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

23 สิงหาคม 2563 ถึง 23 สิงหาคม 2563

โรงเรียนเทพศิรทร์ร่มเกล้า

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

16 สิงหาคม 2563 ถึง 16 สิงหาคม 2563

โรงเรียนเทพศิรทร์ร่มเกล้า

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

16 สิงหาคม 2563 ถึง 16 สิงหาคม 2563

โรงเรียนเทพศิรทร์ร่มเกล้า

สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2

3 สิงหาคม 2563 ถึง 14 สิงหาคม 2563

โรงเรียนเทพศิรทร์ร่มเกล้า

    class='wp-pagenavi' role='navigation'>
  • Page 1 of 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5