วันวชิราวุธ

21 พฤศจิกายน 2561 ถึง 21 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ติวธรรมศึกษา

21 พฤศจิกายน 2561 ถึง 21 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

กิจกรรมติวสอบระดับภาษาฝรั่งเศส DELF

19 พฤศจิกายน 2561 ถึง 25 มกราคม 2562

IEP Successful Day

18 พฤศจิกายน 2561 ถึง 18 พฤศจิกายน 2561

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

18 พฤศจิกายน 2561 ถึง 18 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

กีฬาสีภายใน

22 พฤศจิกายน 2561 ถึง 23 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

4 พฤศจิกายน 2561 ถึง 4 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

เปิดภาคเรียนที่ 2/2561

30 ตุลาคม 2561 ถึง 30 ตุลาคม 2561

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

อบรมครู/ประชุมครู

29 ตุลาคม 2561 ถึง 29 ตุลาคม 2561

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า