สอบปลายภาค 2/2566

19 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ค่ายลูกเสือ ม.2

2 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

DSR open House

9 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ค่ายลูกเสือ ม.1

11 มกราคม 2567 ถึง 13 มกราคม 2567

สอบกลางภาค 2/2566

18 ธันวาคม 2566 ถึง 22 ธันวาคม 2566

กีฬาสีภายใน

16 พฤศจิกายน 2566 ถึง 17 พฤศจิกายน 2566

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

แก้ไขผลการเรียน(เรียนซ้ำ)

30 ตุลาคม 2566 ถึง 23 พฤศจิกายน 2566

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

เปิดภาคเรียน 2/2566

25 ตุลาคม 2566 ถึง 25 ตุลาคม 2566

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

แก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2

3 ตุลาคม 2566 ถึง 6 ตุลาคม 2566

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2566

28 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า