เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2566 ม.3 เวลา07.30น.-12.00น.

9 พฤษภาคม 2566 ถึง 9 พฤษภาคม 2566

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2566 ม.5 เวลา13.00น.-16.30น.

8 พฤษภาคม 2566 ถึง 8 พฤษภาคม 2566

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2566 ม.2 เวลา07.30น.-12.00น.

8 พฤษภาคม 2566 ถึง 8 พฤษภาคม 2566

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชาย ปีที่ 3

31 มกราคม 2566 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2566

เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี

ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารหญิง ปีที่ 3

17 มกราคม 2566 ถึง 19 มกราคม 2566

เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

27 พฤศจิกายน 2565 ถึง 27 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

13 พฤศจิกายน 2565 ถึง 13 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ค่ายลูกเสือ 11 เทพฯ

26 มกราคม 2566 ถึง 28 มกราคม 2566

นิทรรศการวิชาการ

20 มกราคม 2566 ถึง 20 มกราคม 2566

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ม.6 เรียนซ้ำวันสุดท้าย

6 มกราคม 2566 ถึง 6 มกราคม 2566

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า