ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

18 พฤศจิกายน 2561 ถึง 18 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

กีฬาสีภายใน

22 พฤศจิกายน 2561 ถึง 23 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

4 พฤศจิกายน 2561 ถึง 4 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

เปิดภาคเรียนที่ 2/2561

30 ตุลาคม 2561 ถึง 30 ตุลาคม 2561

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

    class='wp-pagenavi' role='navigation'>
  • Page 2 of 2
  • 1
  • 2