เรียนซ้ำภาคเรียนที่1/2562

2 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

กีฬาสีภายในโรงเรียน

28 พฤศจิกายน 2562 ถึง 29 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประชุมผู้ปกครอง ม.1และม.4

24 พฤศจิกายน 2562 ถึง 24 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

สอบปลายภาค

4 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

21 สิงหาคม 2562 ถึง 21 สิงหาคม 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 และ 6

4 สิงหาคม 2562 ถึง 4 สิงหาคม 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ำ

17 มิถุนายน 2562 ถึง 9 สิงหาคม 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2 และ ม.5

21 กรกฎาคม 2562 ถึง 21 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

    class='wp-pagenavi' role='navigation'>
  • Page 2 of 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4