ประกาศ เรื่องงดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่26-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ประกาศ การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน

รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษาห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินท์ร่มเกล้า เรื่องเตือนภัยมิจฉาชีพ

รหัสเข้าชั้นเรียนของนักเรียนชั้นม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มอบตัวนักเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2564

มอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2564 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประกาศผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2564

การจำหน่ายสินค้าร้านสวัสดิการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าระบบออนไลน์

ประกาศ กำหนดการรับหนังสือเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  class='wp-pagenavi' role='navigation'>
 • Page 1 of 16
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ...
 • 10
 • ...
 • Last »