ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564 ฉบับที่ 2

ประกาศ ขออนุญาติให้นักเรียนตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK)

ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนและครูประจำวิชาในการสอบแก้ตัวออนไลน์

ประกาศแจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่1 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศการจัดการเรียนการสอนวันที่ 3,8,13 กันยายน 2564

ประกาศ เรื่องงดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่26-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ประกาศ การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน

รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษาห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินท์ร่มเกล้า เรื่องเตือนภัยมิจฉาชีพ

รหัสเข้าชั้นเรียนของนักเรียนชั้นม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  class='wp-pagenavi' role='navigation'>
 • Page 1 of 17
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ...
 • 10
 • ...
 • Last »