ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

ประกาศการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ(ฉบับที่4)

การแก้ไขผลการเรียนเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ(ฉบับที่3)

ประกาศการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่2)

รหัสชั้นเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ในการเรียนออนไลน์ผ่านGoogle Classroom ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การดำเนินการชำระค่าบำรุงการศึกษาและเงินค่าอุปกรณ์การเรียน

ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

ประกาศเลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1,3และ6

ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(covid-19)

  class='wp-pagenavi' role='navigation'>
 • Page 1 of 12
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ...
 • 10
 • ...
 • Last »