ประกาศผลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 (จบการศึกษาวันที่ 11 พ.ค. 65)

มอบตัว เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

มอบตัว เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป ปี 2565

ประกาศรายชื่อและขั้นตอนการมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป

รายงานตัวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา ประเภทห้องเรียนทั่วไป ม.4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประกาศผลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6 รอบ2 ปีการศึกษา 2564

รายงานตัวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา ประเภทห้องเรียนทั่วไป ม.1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป

ประกาศ รับสมัครนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.4 (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2565