ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ แผนผังที่นั่งสอบ ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ และข้อปฏิบัติในการประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ห้องเรียนพิเศษ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ รอบที่2

ประกาศข้อปฏิบัติการเข้าสอบ รายชื่อผู้เข้าสอบ และแผนผังที่นั่งสอบนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิริทร์ร่มเกล้า ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศข้อปฏิบัติการเข้าสอบ รายชื่อผู้เข้าสอบ และแผนผังที่นั่งสอบนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทพศิริทร์ร่มเกล้าประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศข้อปฏิบัติการเข้าสอบ รายชื่อผู้เข้าสอบ และเกณฑ์การคัดเลือกความสามารถเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4ประจำปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการรับนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.1และ ม.4 รอบที่2

แนวปฏิบัติการสอบแก้ตัวและเรียนซ้ำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ประจำปีการศึกษา2563

ประกาศผลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

ประกาศเรื่องการมอบตัวห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์

  class='wp-pagenavi' role='navigation'>
 • Page 1 of 14
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ...
 • 10
 • ...
 • Last »