มาตรการรักษาความปลอดภัยและโรคติดต่อโควิด-19

ประกาศผลจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2562

ประกาศผลจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2562

กำหนดการรับระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1)และหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา(ปพ.2)

เลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(รอบ2)

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ปิดสถานศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

ประกาศ แจ้งผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(ปีการศึกษา2560) เลื่อการประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการทดสอบความรู้(Pre-test) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

    class='wp-pagenavi' role='navigation'>
  • Page 1 of 7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • Last »