รหัสเข้า Home Room ในgoogle classroomและกลุ่มไลน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไขวันที่ 25 มิ.ย. 2563)

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563

มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid-19) งานโภชนาการ

มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ 2019(COVID-19)

ส่งหลักฐานการโอนเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ปีการศึกษา 2563 (ภายในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2563)

รายงานตัวและมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ปีการศึกษา 2563 (ภายในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2563)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือก และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เดิม ตรวจสอบรายชื่อและแผนการเรียน

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เรื่องการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานตัวห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ปีการศึกษา 2563 (ภายในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2563)

  class='wp-pagenavi' role='navigation'>
 • Page 1 of 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ...
 • 10
 • ...
 • Last »