ประกาศ การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ITA Online 2020 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประกาศ การยกเลิกการสลับกลุ่มเรียน และทดลองเปิดเรียน On – site เต็มรูปแบบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำรวจความจำนงขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ท.ศ.ร. ปันสุขมอบความห่วงใย

ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศผลการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรและผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร

บัญชีรายชื่อนักเรียน ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563

  class='wp-pagenavi' role='navigation'>
 • Page 1 of 14
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ...
 • 10
 • ...
 • Last »