รายงานตัวห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนพิเศษ

ประกาศผลสอบ Pre-test ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ยื่นความจำนง สำหรับนักเรียน ม.3 ท.ศ.ร. ปีการศึกษา 2566 ต่อ ม.4 ท.ศ.ร. ปีการศึกษา 2567

ประกาศ เรื่อง ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศ เรื่อง ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนในวันที่ 11-12 ม.ค. และ 15 ม.ค. 67

ประกาศ เรื่อง หยุดเรียนภายในวันที่ 6-8 ธ.ค. 66 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

ประกาศ เรื่อง หยุดการเรียนการสอน วันที่28 ธ.ค.66 และ วันที่2 ม.ค. 67.

ประกาศ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนในวันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2566