ประกาศคะแนนสอบ PRE-TEST ประเภท ห้องเรียนพิเศษ MINI ENGLISH PROGRAM (MEP) ม.1

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

กิจกรรมทดลองสอบ( Pre-test) 2566

ประชุมแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2565

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา2565

พิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาสีภายใน DSR GAMES

เตรียมความพร้อมในการสอบ TGAT