ชนะเลิศแข่งขันหุ่นยนต์ INNOVEDEX งานแข่งขันหุ่นยนต์มัธยมไทย

ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

กิจกรรมพัฒนาศึกยภาพนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC : Youth Counselor) รุ่นที่1

เปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด

ชนะเลิศระเบียบแถวระดับประเทศ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จำหน่ายคูปอง โรงเรียนเทพศินรินทร์ร่มเกล้า

พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

ชาว ท.ศ.ร.ร่วมใจบริจาคโลหิต

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET

    class='wp-pagenavi' role='navigation'>
  • Page 1 of 8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • Last »