กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566

ประกาศ เรื่อง แก้ไขผลการเรียนรอบพิเศษ สำหรับนักเรียนปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา2566

กำหนดการแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศ ผลการคัดเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

ระบบ SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อตรวจสอบผลการแก้ไขผลการเรียน

ประกาศ เรื่อง ผลผู้ชนะการประมูลขายอาหารและเครื่องดื่มประเภทน้ำหวาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ประจำปีการศึกษา2566

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม

ผลการสอบคัดเลือกครูชาวต่างชาติโครงการห้องเรียน MEP และห้องเรียนภาษาจีน ปีการศึกษา 2566