ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งธุรการโรงเรียน

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเรียนเสริมวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

ประกาศ เรื่อง สิ้นสุดบัญชีผู้สอบแข่งขันและยกเลิกการขึ้นบัญชีสำรองการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567