ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศผลการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรและผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร

บัญชีรายชื่อนักเรียน ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563

ประกาศ เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

ประกาศ ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET

ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ

ประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกครูชาวต่างชาติโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ห้องเรียน IEP ปีการศึกษา 2563

  class='wp-pagenavi' role='navigation'>
 • Page 1 of 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ...
 • 10
 • ...
 • Last »