ประกาศ การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ITA Online 2020 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประกาศ รับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ โครงการห้องเรียนREGULAR ปีการศึกษา2563

ประกาศ รับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ โครงการห้องเรียนMEP ปีการศึกษา2563

ประกาศ การยกเลิกการสลับกลุ่มเรียน และทดลองเปิดเรียน On – site เต็มรูปแบบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำรวจความจำนงขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ท.ศ.ร. ปันสุขมอบความห่วงใย

ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก รุ่นอายุ 18 ปี ชาย

ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก รุ่นอายุ 16 ปี ชาย

ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน