มาตรการรักษาความปลอดภัยและโรคติดต่อโควิด-19

ประกาศ การดำเนินการเรียนซ้ำเพื่อจบหลักสูตรการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2562

ประกาศผลจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2562

กำหนดการรับระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1)และหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา(ปพ.2)

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกครูชาวต่างชาติโครงการห้องเรียน Regular และห้องเรียนภาษาจีน ปีการศึกษา 2563

เลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(รอบ2)

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ปิดสถานศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

ประกาศ เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 เลื่อนไปจนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ประกาศ แจ้งผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(ปีการศึกษา2560) เลื่อการประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น

  class='wp-pagenavi' role='navigation'>
 • Page 1 of 19
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ...
 • 10
 • ...
 • Last »