ประกาศเรื่องปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17-28 มกราคม พ.ศ. 2565

ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนตั้งแต่งวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565

ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โรงเรียนแทพศิรินทร์ร่มเกล้า ได้รับรางวัลพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศ ความสามารถระดับเหรียญทอง จากพระเจ้าวงวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565

แนวปฏิบัติสำหรับครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หลังเทศกาลปีใหม่ ระว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2565

ประกาศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์วันที่ 10 – 14 ม.ค. 2565

ประกาศ การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2565

ประกาศ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หลังเทศกาลปีใหม่

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อลดและป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-29)

ประกาศ รายงานข้อมูลนักเรียนป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)