ประกาศผลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (จบการศึกษาวันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

ประกาศผลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (จบการศึกษาวันที่ 26 พฤษภาคม 2565)

ประกาศ การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่โรงเรียน (On-Site) เต็มรูปแบบทุกห้องทุกระดับชั้น

ประกาศผลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 (จบการศึกษาวันที่ 11 พ.ค. 65)

แผนผังการจราจรโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน “ลูกแม่รำเพย 2565”

รายชื่อนักเรียน เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป