ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ โครงการห้องเรียน MEP,IEP และ Regular

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ โครงการห้องเรียน MEP ปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ โครงการห้องเรียน Regular ปีการศึกษา 2562

การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศ

ชนะเลิศแข่งขันหุ่นยนต์ INNOVEDEX งานแข่งขันหุ่นยนต์มัธยมไทย

ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

กิจกรรมพัฒนาศึกยภาพนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC : Youth Counselor) รุ่นที่1

เปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด

ชนะเลิศระเบียบแถวระดับประเทศ