เทพฯร่มเกล้าต้อนรับคนเก่งเหรียญทองโอลิมปิกตัวแทนประเทศไทย

ค่ายเยาวชนคนรักภาษาไทย

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่9

ร่วมแข่งขันวิทยาศาตร์ระหว่างประเทศ (IJSO)

ชนะเลิศตอบปัญหาธุรกิจ

สอบธรรมศึกษา

สร้างความเข้าใจ TCAS แก่ผู้ปกครอง ท.ศ.ร.

ค่ายคณิตศาตร์ เสริมสร้างสร้างประสบการณ์ชีวิต

เตรียมความพร้อมสอบธรรมศึกษา

ประกาศผลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า