บัญชีรายชื่อนักเรียน ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563

แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไขวันที่ 25 มิ.ย. 2563)

ประกาศ เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563

มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid-19) งานโภชนาการ

มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ 2019(COVID-19)

ประกาศ ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ส่งหลักฐานการโอนเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ปีการศึกษา 2563 (ภายในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2563)

รายงานตัวและมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ปีการศึกษา 2563 (ภายในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2563)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือก และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เดิม ตรวจสอบรายชื่อและแผนการเรียน