ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

ประกาศ เรื่องการรับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ โครงการห้องเรียน MEP ปีการศึกษา 2563

ประกาศ เรื่องการรับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ โครงการห้องเรียน IEP ปีการศึกษา 2563

สมัครเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ รอบที่3 ประจำปีการศึกษา 2563

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ รอบที่3 ประจำปีการศึกษา 2563

มอบตัวห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(รอบ2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ปีการศึกษา 2563

มอบตัวห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(รอบ2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ปีการศึกษา 2563

คู่มือการสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา2563