เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2566 ม.3 และ ม.6

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2566 ม.2 และ ม.5

ปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา2566 ม.1 และ ม.4

ผลการสอบเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

แสดงความยินดีนักกีฬาเยาวชนคาราเต้โด

แสดงความยินดีนักเรียนผ่านการคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย

แสดงความยินดีนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ

แสดงความยินดีกับนักเรียนรางวัลชนะเลิศ ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นอายุ16-18ปี

แสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าแข่งขันเทเบิลเทนนิส

เข้าแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสเพื่อความเป็นเลิศแห่งประเทศไทย