สารชีวโมเลกุล EP.1

เอกสารประกอบการสอนเรื่อง หลักการทำงานบทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

การใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางชีววิทยา

บทอาขยาน บทหลักบทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา

บทอาขยานเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี โดยครูสอง

บทนมัสการอาจริยคุณ ทำนองสรภัญญะ อ่านโดย ครูสอง

บทนมัสการมาตาปิตุคุณ ทำนองสรภัญญะ อ่านโดย ครูสอง

บทอขยาน นิราศภูเขาทอง อ่านโดย ครูสอง

บทอขยาน บทพากย์เอราวัณ อ่านโดย ครูสอง

บทอาขยาน พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ อ่านโดย ครูสอง

    class='wp-pagenavi' role='navigation'>
  • Page 2 of 3
  • 1
  • 2
  • 3