ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการ Gifted ที่สอบผ่านการคัดเลือก โครงการโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) ปีการศึกษา2561

ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าในการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏครั้งที่14ปี2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าได้เข้าร่วมแข่งขัน สอวน.เคมี ระดับชาติ ได้รับ 1 เหรียญทองและ 1 เหรียญเงิน

ขอแสดงความยินดีกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวและสวนสนาม ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต2 ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต Gifted ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิค

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน Gifted ที่ไปเป็นผู้แทนศูนย์กรุงเทพฯไปแข่งขัน เคมีโอลิมปิคระดับชาติ ครั้งที่ 14

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน Gifted ผ่านการเข้าค่ายอบรมเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันโอลิมปิควิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ EOL system

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

    class='wp-pagenavi' role='navigation'>
  • Page 3 of 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4