สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ปีการศึกษา 2563

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (รอบ 2) ม.1 , ม.4 และปฏิทินการรับนักเรียน กำหนดการสอบ ข้อปฏิบัติการสอบ

แนวทางการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ เรื่องการรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

ประกาศ เรื่องการรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

มาตรการรักษาความปลอดภัยและโรคติดต่อโควิด-19