โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จัดการสอบ pre-test การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย

ครบรอบวันเกิด 72 ปี ประธานสถานศึกษา 17/12/2560

ค่ายมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ 16-17/12/2560

ค่ายภาษาไทย 9-10/12/2560

ข่าว ท.ศ.ร. รายปักษ์ ฉบันที่1 วันพุธที่ 1-16 พฤศจิกายน 2560

ข่าว ท.ศ.ร. รายปักษ์ ฉบันที่9 วันศุกร์ที่ 1-16 กันยายน 2560

ข่าว ท.ศ.ร. รายปักษ์ ฉบันที่8 วันพุธที่ 16-31 สิงหาคม 2560

รับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาจีน

ประกาศสอบราคากระดาษ 2561

ข่าว ท.ศ.ร. รายปักษ์ ฉบันที่7 วันอังคารที่ 1-15 สิงหาคม 2560