วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่9

ร่วมแข่งขันวิทยาศาตร์ระหว่างประเทศ (IJSO)

ชนะเลิศตอบปัญหาธุรกิจ

สอบธรรมศึกษา

สร้างความเข้าใจ TCAS แก่ผู้ปกครอง ท.ศ.ร.

ค่ายคณิตศาตร์ เสริมสร้างสร้างประสบการณ์ชีวิต

เตรียมความพร้อมสอบธรรมศึกษา

ประกาศผลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประกาศผลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ท.ศ.ร.เจ้าภาพการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น