พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และกิจกรรมวันภาษาไทย 27/7/2561

พิธีประดับเข็มตราประจำโรงเรียน 7/6/61

พิธีไหว้ครู 7/6/61

การบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย 6/6/61

ตรวจสุขภาพนักเรียนและบุคลากร 30/5/61-1/6/61

โครงการรวมใจภักดิ์รักการอ่าน 31/5/61

ประกาศเกียรติคุณ นายสถิระ จันทรกุลชัย 30/5/61

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 30/5/61

ทำบุญวันวิสาขบูชา 28/5/61

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และ5