ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา2566 วันที่25/04/2/2566

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา2566 วันที่24/04/2/2566

นิทรรศการ”เปิดบ้าน ท.ศ.ร.” 20 ม.ค. 66

กิจกรรมการบริจาคโลหิต 19 ม.ค.66

พิธี “การเข้าประจำกอง” (ประดับบ่าอินธนู) 19ม.ค.66

กิจกรรมตรุษจีน 17 ม.ค. 66

พิธีมอบทุนการศึกษา 13 ม.ค.66

มอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ “ผู้มีความซื่อสัตย์” 12 ม.ค. 66

กิจกรรมอบรม “ให้ความรู้เรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิต” 10 ม.ค. 66