ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทสอบคัดเลือก

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สามารถทำคะแนนจากการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ O-Net สูงสุดของโรงเรียน

ประกาศผลสอบPretest ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ห้องเรียนทั่วไป 2561

ผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา2561

ตารางกำหนดการหลังสอบปลายภาค 2-2560

เปลี่ยนแปลงวันประกาศผลสอบปลายภาค 2/2560 ม.1-5

ข้อสอบพร้อมเฉลย Pre O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 5 วิชา

ประกาศผลสอบ Pre O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศผลการสอบ Pre-Test ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับสมัคร Pre-Test ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561